Галерия Дюшеме

Защо Модър

Създаваме
стила,
който желаете.

Всяка част от всяко дърво

В продължение на поколения решенията за дървесината и целулозата помагат за изграждане на нашето общество. Днес ние продължаваме да усъвършенстваме тези продукти от гората, но в същото време продължаваме да откриваме нови, вълнуващи приложения на възобновяемата суровина, каквато е дървесината. Ние използваме всяка част от всяко дърво, за да създадем най -големи ползи за всички.