Останете информирани

Новини
& Актуализации

Съчетавайки най-новите тенденции с проникващи статии, обхващащи устойчивост, архитектура и дизайн на сгради, научете повече в блога на Модър.     

       Модър използва възобновяема дървесина отговорно и ефективно през цялата верига на стойността. Нашите бизнес области създават силна верига на стойност, при която използваме дървесината възможно най-ефективно. Това включва използването на странични продукти в производствените единици.

Дървесината в строителния процес | Свойства на иглолистната дървесина
                       За да се отбележи разликата между традицията, настоящето и бъдещето, „модерното...
Трайност и устойчивост на дървесината
         Декинг от дървесина и фасада, обработени с импрегнант. Независимо от дървесината, беловината...
Бъдещето расте върху дървета
                 Благодарение на индустриалното строителство с дървесина, вече можем да строим по-бързо,...
Дървен материал и продукти на дървесна основа
          Нарязаният дървен материал, опакован по дължина, обикновено се продава изсушен до крайното...
Защо дървесина, като строителен материал?
Дървесината се откроява от всички останали строителни материали. Той е възобновяем и органичен, екологичен...