Условия за ползване

Политика на поверителност на сайта на Модър-2002

 

Всяка лична информация, която можете да предоставите на Модър-2002 или други компании, принадлежащи към  Модър-2002, чрез който и да е уебсайт на Модър-2002, е защитена от настоящата Декларация за поверителност на уебсайта.

 

Вашата поверителност е важна за Модър-2002. Тази Политика за поверителност на уебсайта Ви предоставя обща информация за това как Модър-2002 обработва Вашите лични данни във връзка с уебсайта www.modar2002.com или друг уебсайт на Модър-2002 (наричан съвместно „Уебсайт“). Ние събираме и обработваме Вашите Лични данни винаги в съответствие с приложимото законодателство и добрите практики за обработка на данни. Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност на уебсайта, Модър-2002 Ви съветва да не използвате нашите Уебсайтове или да ни предоставяте лични данни.

 

Достъпвайки и използвайки нашите уебсайтове, вие се съгласявате с условията на настоящата Декларация за поверителност на уебсайта.

 

Употреба на лични данни

Можете да посетите уебсайтовете на Модър-2002, без да ни кажете кой сте, но има моменти, когато ние или нашите доставчици на авторски услуги се нуждаем от вашите Лични данни, за да обработим вашата поръчка, да предоставим нашите услуги или по друг начин да ви дадем информацията или отговора, който търсите. ,

 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, като вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер или компания, която представлявате.

 

Когато вашите лични данни се събират, ние прилагаме нашите най-добри усилия, за да ви информираме по време на събирането как ще използваме данните.

 

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за цели като:

поддръжка и развитие на нашите уебсайтове, продукти и услуги;

маркетинг и комуникация като извършване на пазарни проучвания, директен маркетинг, информиране за пускане на продукти или специални промоции;

проучвания на удовлетвореността на клиентите;

изпълнение на договор между вас и Модър-2002; и

статистически и аналитични цели.

Всички лични данни, които решите да ни предоставите във връзка с процес на кандидатстване за работа, независимо дали работата е рекламирана на уебсайта на Модър-2002 или другаде, могат да бъдат използвани в Модър-2002 за набиране на персонал. С изключение на случаите, когато ни кажете да не го правите, Модър-2002 ще съхранява информацията за бъдещо разглеждане в съответствие с нашите принципи за запазване на данни.

Правно основание за процесиране на лични данни

Нашето правно основание за събиране и обработка на Вашите Лични данни се отнася до отношенията с клиентите или други съответни отношения, инициирани между нас и вас, когато посещавате нашите уебсайтове, свържете се с нас или използвате или поръчате нашите услуги, продукти, промоции или друго съдържание онлайн. Нашите дейности по обработка на данни могат да се провеждат с цел да сключим или изпълним споразумение с вас. Освен това може да се извърши обработка и за законните ни интереси, които включват напр. управление и развитие на нашите отношения с вас, както и следене и подобряване на нашите продукти, услуги, уебсайтове или друго съдържание. Ако това се изисква от закона, можем да поискаме да ни дадете съгласието си преди да събираме определени Лични данни.

 

Ако ни дадете Лични данни за някой друг, например за съпруга или колега, ще приемем, че имате разрешението им да го направите.

 

Неидентифицирани данни

В допълнение към Личните данни, които можете да ни предоставите, нашите уебсайтове могат да използват технология, която ни позволява да събираме определена неразличима техническа информация. Вашите дейности на уебсайтовете на Модър-2002  могат да бъдат регистрирани, но ние умишлено не се опитваме да ви идентифицираме от тези данни, а ги използваме само за получаване на основна информация за използването на уебсайтовете на Модър-2002 като:

 

обеми за използване на услуги

кои части от услугата са / не са били използвани

когато се използва интернет сайт

демографски и географски данни за потребителите

Използвани IT технологии

грешки в нормалната функционалност

Тази информация ни помага да продължим да подобряваме функционалностите на нашите уебсайтове и потребителското изживяване.

 

Бисквитките и аналитика на сайта

Бисквитките са малки парченца данни, изпращани на вашето компютърно устройство от уебсайт и съхранявани в уеб браузъра ви, докато разглеждате уебсайта. Може да използваме бисквитки на нашите уебсайтове и да събираме вашите лични данни чрез тях. Научете повече за бисквитките и как можете да коригирате настройките си за бисквитки.

 

Нашите уебсайтове използват доставчици на аналитични услуги на трети страни, като Google и / или Google Analytics. За информация относно събирането и използването на данни, моля, вижте по-горе раздела „Не идентифицирани данни“. Умишлено не се опитваме да ви идентифицираме зад тези данни.

 

Нашите уебсайтове могат да използват приставки за социални медии, като например бутона „Харесвам“, използван от социални мрежи като Facebook и LinkedIn. Дори ако такива бутони за приставки за социални медии се показват в някои от нашите уебсайтове, тяхното съдържание идва директно от въпросните социални медии. Ако посетите нашите уебсайтове, докато сте влезли в социална мрежа, вашият браузър установява директна връзка със сървърите на социалната мрежа. Приставките за социални медии на нашите уебсайтове са обект на условията за поверителност на съответните сайтове за социални медии. Освен ако не сте дали изричното си съгласие, ние не получаваме данни в идентифицируема форма от такива сайтове в социалните медии.

 

Разкритие на трети страни

Модър-2002 може да разкрие Вашите Лични данни на оторизирани трети страни, които обработват лични данни от наше име за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност на уебсайта или в нашите декларации за поверителност и са задължени по договор да използват Личните данни само за изпълнение на договорените услуги. Ние не споделяме, продаваме или даваме под наем Вашите лични данни на трети страни извън Модър-2002 за тяхната маркетингова употреба. Освен това, личните данни могат да бъдат разкривани, ако се изисква от нас съгласно приложимото законодателство. Такива ситуации могат да включват напр. предоставяне на данни на данъчни органи или одитори.

 

Възстановяване на данни

Модър-2002 управлява вашите лични данни и редовно изтрива и коригира ненужна и остаряла информация, когато бизнес отношенията или други комуникации между нас и вас са активни. След като връзката стане пасивна, ние запазваме вашата лична информация за предварително определени времеви периоди въз основа на истинските нужди и законовите изисквания на администратора на данни и на цялата група на Модър-2002. Личната информация се изтрива постепенно в съответствие с тези принципи за запазване на данни. За повече информация относно принципите за запазване, моля, прочетете декларациите за поверителност, достъпни на нашите уебсайтове.

 

Вашите права 

Преглед на обработка на данни

Ако имате специални основания, свързани с вашата конкретна лична ситуация, може да имате право да възразите срещу преустановяване на личните ви данни. Моля, обърнете внимание, че имате това право само дотолкова, доколкото обработваме Вашите Лични данни на основание на законния интерес и няма други законови основания да използваме тази информация. Когато поискате от нас да спрем да обработваме Вашите лични данни, трябва да опишете конкретната лична ситуация, която поражда вашето искане.

 

Освен това имате право да възразите срещу директен маркетинг и всякакви свързани с него профилиране.

 

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

Имате право да получите информация за Вашите лични данни, които обработваме, както и да получите копие на такива Лични данни.

 

Портабилност на данните

В някои ситуации може да имате право да изискате от Модър-2002 да прехвърли копие от вашите лични данни директно на външен контролер на данни. Това право е приложимо само по отношение на такива Лични данни, които сами сте ни предоставили при конкретно съгласие или за целите на изпълнение на договор с вас.

 

ПРАВО НА РЕКТИФИКАЦИЯ, ИЗБИРАНЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ

Ако узнаете, че Вашите лични данни са неправилни, неточни, остарели, ненужни или противоречат на целите на дейностите по обработка на данни, представени в настоящата Политика за поверителност на уебсайта и евентуални други известия за поверителност, свързани с обработката на съответната информация, можете да поискате от нас да поправим тя, или ако това не е възможно, анонимизира и в крайна сметка изтрива такава информация. Като алтернатива можете да поискате от нас да ограничим обработката на вашите лични данни.

 

Надзорен орган за защита на данни

Радваме се да обсъдим всички въпроси, които бихте могли да имате по отношение на обработката на личните Ви данни, за да се опитаме да намерим решение, което да удовлетвори всички страни. Ако обаче считате, че не сме спазили приложимите закони за защита на данните и не можете да постигнете решение заедно с нас, винаги имате право да подадете жалба до органа за защита на данните.

 

В световен мащаб

Модър-2002 е юридическо лице  в глобална мрежа,  бизнес процесите и техническите системи с в системи които преминават границите.

 

Нашата Политика за поверителност на уебсайтове е създадена, за да осигури защита на Вашите Лични данни по целия свят.

 

 Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и извън ЕС или ЕИП, при условие че такива страни са обвързани по договор със стандартните договорни клаузи на Европейската комисия или други правно валидни методи, гарантиращи наличието на адекватни договорености за защита на данните.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Уебсайтовете на МОДЪР-2002 могат да съдържат връзки към други уебсайтове. МОДЪР-2002 не носи отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на други такива сайтове.

 

Промени в собствеността на сайта

Можем да променим настоящата Декларация за поверителност на уебсайта или да променим, променим или оттеглим достъпа до уебсайта на МОДЪР-2002  или до съдържанието на тези страници по всяко време със или без предизвестие. Моля, преглеждайте редовно тази политика, за да получите актуална информация за нашите практики за обработка на лични данни.

 

Контрол на данни и как да използваме правата си

Контролерът на данни на Вашите лични данни е или МОДЪР-2002, със седалище и адрес на управление на Стопански двор, с. Крумово, община Родопи, България. Можете да намерите самоличността на администратора на данни и неговите данни за контакт, като прегледате условията и реда на такъв продукт или услуга, която поръчате чрез нашия Уебсайт.

 

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност на уебсайта или нашите практики за обработка на лични данни, моля, свържете се с нас по електронната поща поверителност . Приветстваме вашите въпроси и предложения относно нашата Политика за поверителност на уебсайтове.

 

Ако искате да използвате вашите права, описани в настоящата Политика за поверителност на уебсайта, като правото да знаете какви лични данни обработваме за вас, моля, попълнете формуляра за заявка за лични данни, наличен на нашия уебсайт за поверителност, и ни го изпратете, както е указано в образуват.

 

Като общо правило, ние не ви таксуваме за използване на вашите права. Въпреки това, по наше усмотрение можем:

а) отказ от изпълнение ; или

б) начислим разумна такса за изпълнение на няколко подобни последователни искания или искания, които са явно неоснователни или прекомерни.

 

МОДЪР-2002 винаги има право да откаже искане на законово основание. Ние ще ви информираме, ако не можем да изпълним вашето искане и ще ви предоставим основанията за нашето решение.