Технологична дървесина за хартиената индустрия(целулоза)

Високото качество на  българския бор  / смърч със своите плътни растежни пръстени и уникални характеристики на влакната го прави изключително подходящ за приложения, където дървесината е видима.

Технологична дървесина

При сечта на смесени горски насаждения обикновено се използват по-добрата дървeсина за производство на дървен материал , докато по лошата  дървесина и компоненти се събират за производство на целулоза. Целулозата обикновено произлиза от четири вида дървесни материали при смесена сеч.

Технологична дървесина

Разклонени дървета, които са силно разклонени ниско на ствола и оттях излиза некачествен дървен материал.

обла дървесина, технологична дървесина за целулоза
технологична дървесина за целулоза- модър-2002

Технологична дървесина

Мъртви или болни дървета.

Техологична дървесина

Върхове, отрязани от дърветата, събрани за трупи (клоните които се използват рядко, тъй като съдържат малко използваема дървесина след отстраняване на кората).

трупи, технологична дървесина, обла дървесина модър-2002
обла и технологична дървесина ,модър-2002

Технологична дървесина

Малки дървета, твърде малки за обработка.

Технологична дървесина

Върхове, отрязани от дърветата , събрани за трупи (клоните които се използват рядко, тъй като съдържат малко използваема дървесина след отстраняване на кората).

тхенологична дървесина , модър- 2002

Технологична дървесина

В Родопа планина дърветата растат бавно, което води до здрави и тънки влакна, идеални за получаване на висококачествена целулоза.

обла и техногична дървесина

Облицовка от дървесина

Лмаперия | Сайдинг
Научете повече

Обарботена дървен материал

Импрегнирана дървесина
Научете повече

Тясна ламперия

Ламперия
Научете повече

Плотове от масивна дървесина

Масивна дървесина
Научете повече