modar 2002

Акценти

Как да ни откриете

 

modar2002@abv.bg

Изпълнени проекти

Карта на сайта

дърводобив

ДЪРВОДОБИВ        Дървопреработване

+359 888 329 021                       modar2002@abv.bg                        modar2002ltd@gmail.com

ПРОДУКТИ                   

ДЪРВЕСЕН АЛМАНАХ

КОНТАКТИ

FSC® ДЪРВЕСИНА

modar 2002  krumovo

Летви

Челни Дъски

Дъски

Греди и Ребра

Дърва за Огрев  

Декинг

Дюшеме

Ламперия

Общо наименование: Черен Бор, Австрийски Бор, Европейски Черен Бор

Научно наименование: Pinus nigra

Разпространение: Средиземноморските региони на Европа и Мала Азия

Размер: 20-35 м височина, 0.6-1 m диаметър на ствола

Средно Сухо Тегло: 475 кг / м3

Тест на Janka за товароносимост: 2920 N

Гранична якост на огъване: 64,4 MPa

Еластичност: 10.81 GPa

Сила на разсичане, раздробяване: 38.4 MPa

Свиване: Радиално: 4,1%, Тангенциално: 7,3%, Обемно: 11,4%, T/R Ratio: 1.8

Цвят / Външен вид: Сърцевината на дървото е светло червеникаво-кафяво, широка беловина  с  бледожълт до почти бял цвят.

Ядро/ Текстура: Ядрото е право, със среднa, еднообразна текстура.

Резистентност: Сърцевината на дървото е умерена до издръжлива, но  недълготрайна, спрямо процесите на гниене.

обработен

шлайфан

ДЪРВЕСЕН АЛМАНАХ

Трупи и Технологична Дървесина

Обработваемост: Черният бор, лесно се обработва - ръчно и  с металообработващи машини. Поема добре бои и покрития.

Мирис: Излъчва мека  смолиста миризма, при обработка.

Цени: Черния бор,  обикновено се добива за строителни цели. Цените са умерено- ниски в естествения ареал.

Общо използване: Хартия (дървесна пулпа), кутии, щайги, строителен материал, дърва за огрев и други.

Коментари: Черния бор има поне две признати подвида, както и редица сортове. Неотдавна, вида е нападнат от гъбична  болест, довеждайки до голямото му намаляване в Европа.

 Черен бор

към Външен Вид

ИМПРЕГНИРАНА ДЪРВЕСИНА

Доставка по Заявка   

Изпратете Вашата Идея

Поръчки Дървен Материал