modar 2002

Акценти

Как да ни откриете

 

modar2002@abv.bg

Изпълнени проекти

Карта на сайта

Дърва за Огрев    

Трупи и Технологична Дървесина

Ламперия

 

 

Дюшеме

 

 

Греди и Ребра

 

 

Дъски

 

 

Челни Дъски

 

 

Летви

 

 

дърводобив

ДЪРВОДОБИВ        Дървопреработване

+359 888 329 021                       modar2002@abv.bg                        modar2002ltd@gmail.com

ПРОДУКТИ                   

ДЪРВЕСЕН АЛМАНАХ

КОНТАКТИ

FSC® ДЪРВЕСИНА

modar 2002  krumovo

обработена

Елша

шлайфана

към Външен Вид

Общо наименование: Елша (черна), Европейска  Eлша

Научно наименование: Alnus glutinosa

Разпространение: Европа

Размер: 20-25 метра височина, 0,3 м-0.6 диаметър на ствола

Средно Сухо Тегло: 495 кг / м3

Тест за товароносимост на Jankа: 2890 N

Гранична якост на огъване: 75,9 MPa

Еластичност: 8,99 MPa

Сила на разчупване, раздробяване: 42,2 MPa

Свиване: Радиално: 5,0%, Тангенциално: 9,0%, Обемно: 14,0%, T/R Ratio: 1.8

Цвят / Външен вид: Европейската елша е с отенъци от светлокафяво до червенокафявo; цветът потъмнява и почервенява с възрастта. Не съществува видима разлика между сърцевината и беловината.  В общи линии  ядрото и външния вид са подобни на Бреза (Betula род) - макар и

червена на цвят  и двата рода са получени от едно и също семейство, Betulaceae.

Ядро / Teкстура: Европейска Елша е със затворени  пори с  финни влакна в ядрото. Ядрото обикновено е право , но може да бъде и неправилно  в зависимост от формата на растеж на всяко отделно дърво.

 

ДЪРВЕСЕН АЛМАНАХ

Резистентност: Европейската Елша е класифицирана като  недълготрайна и недълговечна по отношение  на гниенето  и прясно нарязаните трупи трябва бързо да бъдат обърнати  в дървен материал и да се  изсушат, за да се предотврати корозия или разпад в дървото.

Обработваемост: Европейската Елша е много лесно обработваема ръчно и  с машинни инструменти. Дървесината е доста мека,  и трябва да се внимава да се избягват определени нейни приложения. Европейската Елша  има отлична слепяемост, възможност за оцветяване и довършителни дейности .

Мирис: Без характерен мирис.

Цени: Елшата  е общодостъпна като дървен материал. Произвежданите от елша дъски са тесни в резултат на малкия диаметър на самото дърво. Цената би трябвало да бъде умерено ниска.

Общо използване: Фурнир, шперплат, сабо (обувки), колове / подпори, декоративна облицовка, шкафове, дограма, мебели, бъчварство, и щайги. Дървесината на  елшата е устойчива към вода, поради което се използва за подводни строежи, укрепване на диги и други. Дървесината се използва и в кожарската промишленост.

Според исторически данни  е използвана за изграждането на Венеция, Италия.

Доставка по Заявка   

Изпратете Вашата Идея

Поръчки Дървен Материал

ИМПРЕГНИРАНА ДЪРВЕСИНА