modar 2002дърводобив

ДЪРВОДОБИВ        Дървопреработване

+359 888 329 021                       modar2002@abv.bg                        modar2002ltd@gmail.com

ПРОДУКТИ                   

ДЪРВЕСЕН АЛМАНАХ

КОНТАКТИ

FSC® ДЪРВЕСИНА

modar 2002  krumovo

Летви

Челни Дъски

Дъски

Греди и Ребра

Дърва за Огрев  

Декинг

Дюшеме

Ламперия

към Външен Вид

обработен

Общо наименование: Планински бряст, бял бряст

Научно наименование: Ulmus glabra

Разпространение: Европа

Размер: 20-30 м височина,0. 6-1.2 m диаметър на ствола

Средно Сухо Тегло: 605 кг / м3

Тест за товароносимост на Jankа: 4400 N

Гранична якост на огъване: 98.2 MPa

Еластичност: 11.14 GPa

Сила на разчупване, раздробяване: 46,3 MPa

Свиване: Тангенциално: 12,4%

Цвят / Външен вид: Сърцевината на дървото е  от леко до средно червеникаво-кафяво. Бледа беловина- добре дефинирана.

Ядро / Teкстура: Ядрото  е  вплетено, (което го прави много устойчиво на разцепване). С малко по-груба, неравна текстура.

Резистентност: Води се като  недълготрайно; податливо на атака от насекоми. Живите дървета са податливи на холандско  заболяване по брястовете.

Бряст

шлайфан

стругован

ДЪРВЕСЕН АЛМАНАХ

Трупи и Технологична Дървесина

Обработваемост:  Може да бъде предизвикателство да се обработва, заради вплетеното ядро , особено  при радиална обработка. Рендосването също  може да предизвика  проблем , разцепване или мъхеста  повърхност.  Лоша пространствена стабилност . Добре  понася лепила, боядисване, както и покрития. Реагира добре на огъване чрез пара и добре  задържа пирони и винтове.

Мирис: Бряста обикновено има силна, неприятна миризма, когато е сурововече изсушено  е  с много малка миризма.

Цени: Ниски цени, макар че наличността от зрели дървета е значително намален, вследствие на холандското заболяване по брястовете.

Общо използване: Кутии, кошници, мебели, стикове, фурнир, дървесна маса, както и за производство на хартия.

Коментари: Брястовете  са често заразени с холандски  заболяване по брястовете, гъбични заболявания, разпространените по  бряст корояди.

Доставка по Заявка   

Акценти

Изпратете Вашата Идея

Как да ни откриете

 

modar2002@abv.bg

Изпълнени проекти

Карта на сайта

Поръчки Дървен Материал

ИМПРЕГНИРАНА ДЪРВЕСИНА