modar 2002дърводобив

ДЪРВОДОБИВ        Дървопреработване

+359 888 329 021                       modar2002@abv.bg                        modar2002ltd@gmail.com

ПРОДУКТИ                   

ДЪРВЕСЕН АЛМАНАХ

КОНТАКТИ

FSC® ДЪРВЕСИНА

modar 2002  krumovo

Летви

Челни Дъски

Дъски

Греди и Ребра

Дърва за Огрев  

Декинг

Дюшеме

Ламперия

ЛЕГЕНДА

Средно Сухо Тегло

 

Това е  мярка за теглото на дървото,   във връзка  с  предварително зададен обем в  метрични единици:  кг на кубичен метър  (кг /м3). Въпреки това, теглото на дървесината, до голяма степен ще зависи от съдържанието на влага (MC). Например една дъска, току-що отрязана от сурова дървесина,  може да надвиши два или повече пъти теглото си, отколкото  сушената. В света има много източници на информация за свойствата на  дървесината, които не  използват едни и същи стандарти и процедури за изпитване на теглото на сурова и сушена дървесина.

 

В сайта е предоставена  информация, която стандартизира всички  измервания на теглото при съдържание на влага - 12%; това е най-общия стандарт за измерване на почти всяка дървесина, изпитвана  в света. Съдържание на влага от 12% се постига, когато проба от  дървесината  достигне съдържание на влага (EMC) с околния въздух( при температура 70° F и относителна влажност около 65%).

 

Съхраняването на дървесината в области, където относителната влажност е по-ниска от тази ще доведе до по-ниско съдържание на влага и съответно и до по-ниска плътност. Плътността на дадена дървесина се използва, за  извличане на   редица неща за качествата и, като  твърдост, якост и т.н.  Колкото по-тежко е  дървото, толкова по- твърдо, по-плътно и масивно  е като цяло.

ИМПРЕГНИРАНА ДЪРВЕСИНА

Доставка по Заявка   

Акценти

Изпратете Вашата Идея

Как да ни откриете

 

modar2002@abv.bg

Изпълнени проекти

Карта на сайта

Поръчки Дървен Материал

Трупи и Технологична Дървесина