modar 2002дърводобив

ДЪРВОДОБИВ        Дървопреработване

+359 888 329 021                       modar2002@abv.bg                        modar2002ltd@gmail.com

ПРОДУКТИ                   

ДЪРВЕСЕН АЛМАНАХ

КОНТАКТИ

FSC® ДЪРВЕСИНА

modar 2002  krumovo

Дъски

Греди и Ребра

Декинг

Дюшеме

Ламперия

ЛЕГЕНДА

Свиване

 

Освен, че е хигроскопично (поема или губи влага от околния въздух), дървото също е анизотропно, има различни свойства в зависимост от посоката или ориентацията на ядрото - то не е едно и също  във всички посоки и диапазона, в които тези свойства се проявяват най-много е в триизмерно свиване.

За разлика от една проста гъба или друг изотропен материал, дървеният материал (анизотропен) не се свива по  перфектно еднакъв начин и разбирането на това ще  помогне да се избегнат  много дефекти  с които свиването е  свързано, тъй като те могат да не се проявят до месец,  някои се проявяват и след години , след като изделието е готово.

 

Основна мярка за измерване на  свиването-изразено като процент - количеството, с което  дървеният материал  ще се свие, когато от сурово състояние изкуствено се изсушава. С други думи,  дървесината в сурово състояние е в най-голямата си величина, при изсушаване на  материала се  получава  неговия  най-сух (и следователно най-малък) обем,  т.е. при  сушенето се  измерва  максималния процент на свиване. Това се обозначава като обемно свиване на дървото.

 

Обемно свиване показва с колко дървесината ще се свие, но това не означава посоката на свиване. Двете основни равнини или повърхности на дървения материал, където свиването протича са в рамките на радиалната и тангенциалната равнина, съответстващи на радиално свиване и тангенциално свиване; тези две стойности, когато се комбинират, трябва грубо  да измерят  обемното свиване.  Размерът с който  парче дърво ще се свие по дължина, наречен надлъжно свиване, обикновено е много малък около 0.1% до 0.2% - Това  не е  фактор при  обемното свиване. Макар че  при  шперплата се извлича огромна полза от ниското надлъжно свиване на дървени слоеве, когато няколко слоя се залепят заедно по посока на ядрото, насложени перпендикулярно  на съседните слоеве, това има ефекта на ограничаване на радиалното или тангенциалното  свиване в рамките на слоевете фурнир.

В резултат на това процентът на свиване за широчината и дължината на шперплата  обикновено е по-малко от 1%, (макар и промените в дебелината запазват характеристиките на   масивната дървесина).

 

Радиалното свиване на масивна дървесина може да варира от по-малко от 2% за някои от твърдите дървесните видове,  до около 8% за най-слабо устойчивите видове; повечето попадат в обхвата от около 3% до 5% радиално свиване. Тангенциалното свиване може да варира от около 3% до около 12%; повечето  попадат в обхвата от около 6% до 10% тангенциално свиване. (Съответно, обемно свиване обикновено е в диапазона от 9% до 15% за повечето видове дървесина.)

Връзката между тези две стойности се изразява, като съотношение  на  тангенциално  към радиално свиване, или просто съотношение Т/R. В допълнение към обемното  свиване, (което измерва степента на свиване), съотношението T/R служи за измерване на еднородността на свиването, и е друг добър показател за стабилността на дървесината. В идеалния случай, дървесните видове с добра стабилност ще имат, както ниско обемно свиване, така и  ниско T /R съотношение /.

 

В различни дървесни видове, съотношението на T/R може да варира от малко над 1, до почти 3. По отношение на T/R -1 свиването ще бъде съвършено еднакво  по ширината и дебелината на дъската. В съотношение Т/R-3,  тангенциално нарязаната дъска  ще се свие или набъбне  три пъти размера на радиално нарязаната дъска .

Като общо правило за повечето видове, тангенциалната свиване е приблизително два повече  на радиалното свиване, което се превежда като средната T/ R съотношение  от около 2. Това помага да се обясни защо  радиално нарязаните  дъски се считат за по-стабилни, отколкото тангенциално  нарязаните дъски:   при радиално обработен  дървен материал, дебелината на дъската се справя с

по-голямата част от свиването или подуването,  при  лицевата страна на на дъската  се проявява минимална промяна на ширината- това  е полезна характеристика за приложения като подови дъски или  изработка на  маси и други.

 

ИМПРЕГНИРАНА ДЪРВЕСИНА

Доставка по Заявка   

Акценти

Изпратете Вашата Идея

Как да ни откриете

 

modar2002@abv.bg

Изпълнени проекти

Карта на сайта

Поръчки Дървен Материал

Летви

Челни Дъски

Трупи и Технологична Дървесина

Дърва за Огрев