modar 2002дърводобив

ДЪРВОДОБИВ        Дървопреработване

+359 888 329 021                       modar2002@abv.bg                        modar2002ltd@gmail.com

ПРОДУКТИ                   

ДЪРВЕСЕН АЛМАНАХ

КОНТАКТИ

FSC® ДЪРВЕСИНА

modar 2002  krumovo

Летви

Греди и Ребра

Ламперия

Челни Дъски

Дъски

Дърва за Огрев  

Декинг

Дюшеме

Конски Кестен

Млечен Явор, Шестил

Бук

Трупи и Технологична Дървесина

Сладък Кестен

Бяла  Върба

 

 

 

 

 

 

 

Акация

Полски Клен

Бяла Бреза

Обикновен Явор

Планински Бряст

Летен Дъб

Лиственица

(шлайфан) (обработен)

 

Цер дъб                  

Austrian Pine (Pinus nigra)Austrian Pine (sealed)

(стругована)

(шлайфан)           (обработен)

 

(шлайфан)           (обработен)

 

Brown Oak (turned)Brown Oak (sealed)Brown Oak (sanded)White Oak (sealed)White Oak (Quercus alba)English Walnut (turned)English Walnut (sealed)English Walnut (sanded)

(стругована)

(шлайфан)           (обработен)

 

(шлайфан)           (обработен)

 

Crack Willow (sealed)Crack Willow (Salix fragilis)Black Willow (sealed)Black Willow (Salix nigra)

(шлайфан)           (обработен)

 

European Lime (turned)European Lime (sealed)European Lime (Tilia x europaea)

(стругована)

(шлайфан)           (обработен)

 

European Silver Fir (Abies alba)European Silver Fir (sealed)Scots Pine (sealed)Scots Pine (Pinus sylvestris)

(шлайфан)           (обработен)

 

(шлайфан)           (обработен)

 

Черен Бор

 

 

 

 

 

(шлайфан)           (обработен)

 

(шлайфан)           (обработен)

 

Norway Spruce (Picea abies)Norway Spruce (sealed)Scots Pine (sealed)Scots Pine (Pinus sylvestris)

(шлайфан)           (обработен)

 

 (шлайфан)     (обработен) (фурнир-възли) (стругован)

English Oak (Quercus robur)English Oak (sealed)English Oak (burl veneer)English Oak (turned)

(шлайфана)     (обработена)     (опушена)

European Larch (Larix decidua)
лиственица, шлайфанаEuropean Larch (sealed)
лиственица, обработенаLarch (fumed)
лиственица, опушенаTurkey Oak (sealed)Turkey Oak (Quercus cerris)
цер дъбWych Elm (sanded)Wych Elm (sealed)Wych Elm (turned)

 (шлайфан)     (обработен)       (стругован)

 (шлайфан)     (обработен)        (вълнист)        (стругован)

Sycamore Maple (sanded)Sycamore Maple (sealed)Sycamore Maple (curly)Sycamore Maple (turned)

 (шлайфана)  (обработена) 

Silver Birch (Betula pendula)Silver Birch (sealed)

 (шлайфан)    (обработен) 

Field Maple (Acer campestre)Field Maple (sealed)Norway Maple (Acer platanoides)Norway Maple (sealed)

 (шлайфан)    (обработен) 

Black Locust (Robinia pseudoacacia)Black Locust (sealed)

 (шлайфана)   (обработена) 

 (шлайфан)     (обработен)       (стругован)

Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum)Horse Chestnut (sealed)Horse Chestnut (turned)

 (шлайфан)     (обработен)  

Sweet Chestnut (Castanea sativa)Sweet Chestnut (sealed)

 (шлайфан)     (обработен)       (стругован)

European Beech (sanded)European Beech (sealed)European Beech (turned)European Alder (sanded)European Alder (sealed)

 (шлайфана)  (обработена) 

Обикновен Смърч

Бял Бор

            

 

 

 

 

 

 

 

Зимен Дъб

 

 

 

 

 

 

 

 

Бяла Ела

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафяв Дъб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновен Орех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крехка Върба

 

 

 

 

 

 

 

Европейска Липа

 

 

 

 

 

 

 

 

Mорски Бор

Елша

ИМПРЕГНИРАНА ДЪРВЕСИНА

Доставка по Заявка   

Акценти

Изпратете Вашата Идея

Как да ни откриете

 

modar2002@abv.bg

Изпълнени проекти

Карта на сайта

Поръчки Дървен Материал